Inversors

La inversió privada és un sistema complex que ofereix als seus agents grans beneficis si es posseeixen les tècniques adequades per a detectar les oportunitats alhora que se'n calibra el risc associat. 

 

A través dels projectes que promou Cycle Energy i/o a través de les empreses en les que hi participa li oferim la oportunitat d'invertir en la promoció de projectes d'energies renovables i de gestió mediambiental.

 

Inverteixi en la economia real alhora que rendibilitza els seu capital invertint en projectes sostenibles.

Cycle Energy
Centre Tecnològic Comunitari - Avda. Catalunya, 62 08783 Masquefa  
info@cycle-energy.cat